В следващите редове ще разберете с какво индустриалните дронове се различават от останалите дронове и какво е тяхното приложение в различните индустрии.

Индустриалните дронове определено са постижение в света на технологиите и са част от индустриалната революция. Най-често хората свързват индустриалните дронове с приложението им във военните операции, но определено не трябва да се ограничаваме само с това. Приложението на дроновете в индустрията е свързано и с добива на полезни изкопаеми и изкопаеми горива, строителството и сигурността по време на работа.

С времето, технологията на индустриалните дронове се развива все повече. Структурата им включва здраво многороторно тяло, GPS, различни сензори, една или повече камери с висока разделителна способност. Различните системи осигуряват стабилност и сигурност по време на полет, като помагат за избягването на препятствия и дават възможност за следене на движещи се обекти. Индустриалните дронове работят и с иновативни технологии, които позволяват обработка на изображенията.

Благодарение на устойчивостта и технологията, с която са разработени, индустриалните дронове могат да летят и предават информация в усложнени метеорологични условия. Те могат да се справят много по-качествено и ефективно в определени операции и ситуации, отколкото човек. По всичко личи, че дроновете са технология, която ще подобри работата в индустрията.

По какъв начин дроновете намират приложение в индустриите?

Освен че имат директна връзка с контролера на оператора, индустриалните дронове установяват директна връзка и с индустриалните системи за контрол, като системата за надзорен контрол. Чрез сензорите на дроновете с индустриален клас може да се отчетат всички климатични фактори като температура, атмосферно налягане, влажност, показатели на електрическото и магнитно поле и други. Сензорите предават директно тази информация на основната система за комуникация.

Каква е разликата между търговските и промишлените дронове?

Търговските, промишлените и военните дронове могат да летят с различна скорост и да бъдат издигани на различна височина. Те имат различни характеристики на полетния профил. Когато избирате дрон, трябва добре да прецените в какви условия ще го използвате.

Също така е важно да имате предвид, че всеки вид дрон се характеризира с различна устойчивост и е предназначен да бъде употребяван с различна честота. Индустриалните дронове са много по устойчиви от дроновете, създадени за масова употреба, тъй като имат много по-здрава конструкция и това позволява да бъдат използвани всекидневно. Това е и една от причините тези дронове да са с по-висока цена. Те разполагат и с допълнителни сензори, чрез които се извършва картографиране, наблюдение и редица други индустриални операции.

Едно от основните предимства на индустриалните дронове пред търговските е, че те успешно се прилагат при картографирането, като предават много по-точни данни за наблюдавания район. Търговските дронове също могат да работят с камери с висока резолюция, но това, което ги прави неприложими в индустриални процеси като картографирането е невъзможността да предават точни детайли за местоположението на обработвания район. Освен това, липсата на допълнителни сензори за управление и предаване на информация най-често води до получаване на изображения, които имат нужда от допълнителна обработка, а това отнема време. Липсата на допълнителна информация също може да попречи на създаване на качествено картографиране.

Видове сензори, използвани при дронове от индустриален клас:

  • Сензори за детекция на светлина и обхват, за избягване на сблъсък, навигация и 3D скенер.
  • ПИН диоди за детекция на движение.
  • Камери за наблюдение, събиране на данни, избягване на сблъсък и навигация.
  • Манометри за навигация и събиране на GPS данни за определяне на позицията.

Приложения на дроновете в индустрията

Земеделие

Индустриалните дронове могат да бъдат използвани при множество процеси в селското стопанство. Те са незаменим помощник на фермерите за събиране на актуална и точна информация за големи земеделски райони. Освен това спомагат за подобряване на ефективността на работата в земеделието, като могат да се използват за наблюдение на всякакъв вид системи, растеж и развитие на културите и анализ на почвите.

Строителство

Индустриалните дронове имат успешно приложение при събиране на данни и наблюдение на строителни площадки в реално време. По този начин се подобрява безопасността и се дава точна информация за процесите в строителството. Чрез въздушната гледна точка, която осигурява индустриалният дрон, може да се проследи напредъкът на строителните обекти и да се предотвратят опасни ситуации или да се забележат навреме проблеми.

В нефтения и газовия сектор

Индустриалните летателни машини се прилагат и в нефтения и газовия сектор, като предимно се използват за наблюдение и предаване на данни в реално време в големи единици като дизеловите резервоари. При тях трябва да се извършват редовни вътрешни проверки и дроновете са един страхотен инструмент за това.

Употребата на дроновете при вътрешните проверки отменя необходимостта от инспектор и така се намалят разходите и се подобрява безопасността на работниците. Освен това се отменя и необходимостта от изграждане на скелета, които са огромен ресурс и изискват време, за да бъдат изградени.

Минна индустрия

Дроновете в минната индустрия се използват много ефективно за проучване на условията. В тази индустрия, условията на труд са изключително опасни и наличието на тази технологията значително намалява поемането на риск от работниците и достигането до труднодостъпни места. Те предоставят навременна информация чрез геореферирани изображения, които бързо могат да бъдат трансформирани в 3D изображение. Така миньорите могат да вземат решения как да проектират и изградят определен обект, така че той да бъде възможно най-устойчив и качествен. 

Чрез предоставяните кадри от дроновете може да се наблюдават местата за добив, да се направи 3D реконструкция на обект, да се наблюдава работният процес и да се направи правилна оценка на риска. Чрез тях може да се даде информация дали в даден район има останала руда за добив и да се установи дали даден район е достатъчно стабилен, за да се реши дали е безопасно за миньорите да навлязат в него.

Индустриалните дронове все повече се използват и в други сектори като производство на електроенергия, морски приложения, инфраструктура и комунални услуги.

Заключение

Индустриалните дронове намират най-голямо приложение в индустриите, при които се изисква да се съберат визуални данни или да се достигне до труднодостъпни места. Освен споменатите индустрии дроновете се използват и при инспекция на мостове, съоръжения за производство на електроенергия, инспекции на телекомуникационни системи и други.

Дроновете се превръщат в качествена инвестиция, която не само има възвръщаемост в дългосрочен план, но и гарантира безопасността на работниците. Много вероятно е в бъдеще дроновете да заместят хората в много процеси в различни индустрии, като това вече започна да се случва дори и при малки и средни бизнеси.

При нас може да намерите най-добрите модели индустриални дронове на пазара. Свържете се с нас, ако имате нужда от консултация.