Как дроновете могат да помогнат при бедствия?

Могат ли дроновете наистина да бъдат полезни при бедствени ситуации?

 

 

С напредъка на технологиите ние виждаме, че до голяма степен дроновете ни помагат да реагираме по-бързо в различните бедствени ситуации. Можем да забележим, че вече няма сфера от живота ни, която да не зависи от състоянието и развитието на технологиите. Като цяло целта на създаването на тези технологии е да отговорят на нуждите на хората и да направят живота по-лесен и безопасен. Особено при бедствията, често се налага да се рискува животът на една група от хора, за да бъде спасена природата или друга група хора. Затова можем да кажем, че развитието на технологиите е важно, тъй като те ни помагат да не рискуваме толкова.

 

Чрез някои технологии е възможно както да се помогне по време на опасни ситуации, така и да се предвиди кога ще се случи дадено бедствие. Например, има сеизмографи, с които се следи движението на земята и хората и те могат да бъдат предупредени за предстоящи бедствия. Не винаги обаче може да се предвиди кога опасността наближава и какви щети ще остави. Освен това, различните системи имат своите силни и слаби страни и са в постоянен процес на усъвършенстване.

 

Как дроновете могат да помагат при бедствия?

Съвременните дронове са толкова напреднали в развитието си, че в много страни те се включват при спасителни акции. Те не са само начин за развлечение за любителите на въздушните кадри, но и истински летящи спасители.

 

Също така можем да кажем, че благодарение на дроновете се спасяват човешки животи, тъй като чрез тях можем да действаме много по-бързо и без да се налага да се рискува толкова живота на спасителните екипи.

 

В следващите редове ще разгледаме как още дроновете ни помагат да се справим при бедствени ситуации и защо си заслужава да подкрепим тяхното развитие.

 

 

1. Оценяване на възможните опасности чрез дрон

Дроновете се използват много често с изследователска цел, за да се създаде възможно най-адекватната и безопасна стратегия за спасяване. При бедствени ситуации, спасителните екипи могат да използват навременната и актуална информация от въздуха, за да могат да преценят как да действат, да разберат в какво състояние са пострадалите, колко са и т.н. Това наистина е животоспасяваща информация, която е нужна, за да могат да бъдат спасени всички пострадали.

 

Също така чрез дроновете екипите могат да следят състоянието на районите, да избегнат преминаването през опасни свлачища или наводнения. Може да се установи докъде се е разпрострял даден пожар.

 

Безпилотните машини са забележително гъвкави и лесни за управление. Те могат да преминат през тесни пространства и срутени сгради. Някои модели имат термални камери, които могат да открият наличието на бедстващи хора на дадено място (ако са зад стена или е прекалено тъмно например).

 

2. Пренасяне на спешни запаси с дрон

Някои спасителни акции се нуждаят от време, за да се достигнат пострадалите. Трябва да се пробиват стени или да се изграждат временни мостове и в такива случаи е възможно хората, които са жертва на бедствието, да имат нужда от животоспасяващи медикаменти, храна или вода. Дроновете могат да пренасят товари, които са ценни за живота на хората.

 

Много често това, което е невъзможно да бъде направено от спасителите, може да бъде постигнато с помощта на дрон. Чрез пряката връзка с камерата на дрона, може да се наблюдава състоянието на жертвите и да се изпрати необходимото, докато екипите ги достигнат. Още ценни товари, които може да бъдат пренасяни, са жилетки, дефибрилатори, лекарства и аптечки за първа помощ.

 

3. Борба с горските пожари чрез дронове

Горските пожари са много опасни, защото могат бързо да се разпространяват и да сменят посоката си, в зависимост от вятъра. Използването на хеликоптери, които да гасят пожарите, е ефективно, но и доста скъпо.

 

Чрез дроновете също е възможно да се гасят пожари, макар и да не могат да пренасят толкова големи количества вода. Освен това е възможно по-лесно да се открият оцелели и дори да се установи кои вещества са взривоопасни.

 

Дроновете предоставят други методи за борба с пожарите, които дават предимство на екипите за реагиране, когато става въпрос за горски пожари.

 

Какво предстои?

Безпилотните летателни апарати имат възможности, които други технологии нямат. Чрез тях е възможно да се преодоляват бариери, за да се борим с пожарите и да осигуряваме спешни доставки, което преди появата им не беше толкова ефективно.

 

Това, че вече е доказано колко полезни могат да бъдат дроновете по време на бедствие, означава, че летящите машини ще продължат да се развиват в тази сфера. Със сигурност ще е интересно да видим как ще бъдат подобрени в бъдеще и как ще бъдат оборудвани, така че да могат да се спасяват повече хора.

 

Следете нашия блог за дронове, в който ще намерите много интересна и полезна информация. Посетете нашия онлайн магазин, където можете да разгледате нашите специални предложения на най-добрите дронове на DJI.