Дроновете стават все по-популярни сред любителите на фотографията и навлизат в нашия живот. Те предлагат уникалната възможност не само да видим света от птичи поглед и да съхраним гледката в дигиталните си архиви, но предоставят и съвсем нови възможности за бизнес. С нашумялата си популярност, дроновете предизвикват все повече въпроси за опасността от тях и за законовите регулации за използването им.

Безпилотните въздухоплавателни апарати представляват бързоразвиващ се сектор с голям потенциал за икономически растеж в Европейския съюз. Затова ЕС прие регламент за безопасното интегриране на дистанционно управляваните дронове в европейското въздушно пространство. На 11 май в Официалния вестник на ЕС бяха публикувани два нормативни акта, които създават единни правила за дроновете – Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на ЕК. Първият определя техническите изисквания и сертифицирането на безпилотните въздухоплавателни средства и техните оператори, а вторият – правилата и процедурите за експлоатацията им.

Регламентите разделят дроновете в три категории на използване – неограничена, специфична и сертифицирана. В неограничената са летателните апарати с излетна маса под 25 кг – това са дроновете за масова употреба, които сме виждали и използваме. В тази категория е въведено изискването управляващият пилот да гарантира, че дронът се намира на безопасно разстояние от хората и че не се управлява над места, на които са се събрали множество хора. Това означава край на практиката с дронове да се заснемат масови събития като концерти, митинги и други мероприятия. Но е разрешено снимането над отделно разхождащи се хора, като се спазват правилата за безопасност. Прието е, че всеки дрон с тегло повече от 900 грама и скорост повече от 65 км в час ще бъде задължителен за регистрация и идентификация.

В България, регулация на въздушното пространство спрямо използването на дистанционно управляеми въздухоплавателни средства има още от 1999 г., но тогава дронове още не е имало и се говори само за безпилотни балони и аеростати. Много малко потребители на дронове знаят, че в момента в България за полетите с безпилотни летателни апарати се изисква предварително разрешение от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) с точни GPS координати за мястото на полета, датата и точното време за начало и край, независимо от това къде в България ще управлявате своя дрон. 30 минути преди полета трябва да се обадите на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство, като активирате заявената зона за опериране. Процедурата по получаването на разрешение е малко тромава – необходими са поне 5 дни преди датата на заявката за планирания полет. Но при неспазване на Закона за гражданско въздухоплаване глобата е от 1000 до 10 000 лв.

В регламента е предвидено за т.нар. неограничена категория дронове – с тегло до 25 кг, да не се изисква предварително разрешение за експлоатация. Управляващият дистанционно пилот ще трябва да гарантира, че дронът се намира на безопасно разстояние от хората и че не се издига на височина над 120 метра над земната повърхност.

Няколко съвета за това какво да правите, когато управлявате дрон: Поддържайте постоянна визуална връзка с дрона, планирайте полета и изберете местността така, че да няма пречки за пряката видимост. Задължително кандидатствайте за разрешение, ако искате да използвате дрона си за работа.

И няколко неща, които НЕ трябва да правите: не летете над забранени зони, не летете над масово струпани тълпи от хора, не летете нощем и не летете при лоши метеорологични условия!

За повече информация можете да разгледате нашия сайт или да се свържете с нас.