Научете какви са най-често срещаните причини за неработещи пропелери на дрона и какво може да направите в тези случаи.

Ако пропелерите на дрона Ви не се въртят правилно или изобщо не се задвижват, ще трябва да отложите следващия полет, докато не сте сигурни, че устройството е в изправност. Ако искате да решите този проблем и да продължите да ползвате дрона си е добре да знаете какво да предприемете в такива случаи.

Едни от най-често срещаните причини, поради които пропелерите на дрона не се въртят както трябва са: възпрепятстване от различни материали, проблеми с батерията, нестабилна връзка или липса на такава с контролера, неправилна инсталация на жироскопа, проблеми с пропелерите, моторите и окабеляването на дрона.

За да знаете какво да направите, когато пропелерите не работят правилно, ще преминем през всички възможни причини за повредата и какво може да направите.

1. Огледайте устройството за видими отломки

Винаги започвайте проверката отвън. Първото нещо, което трябва да направите, е да огледате дали има отпадъци или отломки, които възпрепятстват работата на пропелерите. Понякога предметите могат да бъдат толкова малки, че да не се забелязват от пръв поглед. Ако забележите такива, отстранете ги и опитайте повторно да излетите.

2. Проверете батериите

Следващата стъпка, ако все още пропелерите не се задвижват, е да проверите дали батериите са заредени. Ако контактът, който използвате няма добра връзка или зарядното устройство не работи правилно, вероятно е да не успеете да заредите батериите до пълния им капацитет.

Недостатъчният заряд на батерията може не само да доведе до това пропелерите да не се въртят правилно, но и изобщо да не се задвижват. Причината за това е, че устройството не разполага с достатъчно мощност, за да се захранят всички части на дрона. Обърнете внимание дали дронът няма мигащи светлини, които да показват нисък заряд на батерията.

Ако животът на батерията е изтекъл, тя може да губи заряд много бързо или изобщо да не се зарежда. В такива случаи е важно винаги да имате резервни батерии, за да замените старата и да разберете, ако причината за неправилната работа на пропелерите е точно тази.

3. Проверете предавателната връзка

Има две причини, свързани с връзката с контролера, поради които пропелерите на дрона да не се задвижват. Първата е липса на синхронизация с дистанционното управление според инструкциите на производителя. Ако не сте синхронизирали връзката между контролера и дрона, твърде вероятно е моторите на дрона да не заработят, а това е свързано и със завъртането на пропелерите. 

Другата причина е – липса на заряд на батериите на контролера. При липса на достатъчно захранване може да не успеете да синхронизирате дрона с контролера. В такъв случаи просто сложете нови батерии.

4. Проверете инициализацията на жироскопа

Правилната инициализация на жироскопа задейства задвижването на пропелерите. Проверката дали това е така трябва да се извърши върху равна повърхност, като оставите дрона неподвижен за около 10 секунди. След това, прочетете упътването към дрона, където трябва да е описано как да продължите процеса по проверка. Ако не успявате да намерите тази информация, свържете се със специалист, който да Ви посъветва какво да направите.

5. Проверете пропелерите и валовете

Има няколко причини, поради които може да имате проблеми с пропелерите, които да възпрепятстват тяхното движение. Най-често срещаната е – неправилно монтиране. Ако пропелерите са прекалено разхлабени или затегнати, това най-вероятно ще възпрепятства работата на мотора и оттам – въртенето на пропелерите.

Имайте предвид, че и най-малките повреди или пукнатини на пропелерите могат да доведат до проблеми при полета, като вибриране и загуба на контрол над устройството. Винаги имайте под ръка резервни пропелери за дрона, за да замените старите при нужда. По-добре е да направите малка инвестиция и да смените старите пропелери с нови и надеждни, отколкото да трябва да се справяте със щетите от евентуална катастрофа.

6. Проверете за външни и вътрешни повредени проводници

По време на полет проводниците може да се разкъсат, без дори да разберете. За да се случи това не е нужно да катастрофирате, може просто да прелетите покрай някой храст, който да закачи проводниците. Има случаи, в които повредата не се забелязва, тъй като част от окабеляването не е видимо.

Тъй като е трудно да идентифицирате тази повреда и да извършите ремонта сами, най-добре е да се възползвате от гаранцията на дрона си и да се свържете със сервиз за дронове.

7. Проверете функциите на моторите

Моторите трябва да работят безпроблемно, за да могат пропелерите да се въртят. Възможно е в тях да са заседнали малки предмети или косми, които трябва да отстраните много внимателно с пинсета, като преди това трябва да демонтирате пропелерите.

Ако дронът е претърпял катастрофа е много вероятно моторът да се изключи и пропелерите да не се задвижат. В такива случаи е най-добре да се свържете с професионален техник на дронове, за да не анулирате гаранцията на устройството при опита си да поправите сами дрона.

8. Проверете за дали моторът е повреден

Ако сте направили всички споменати дотук проверки и пропелерите не се задвижват, може би моторът е повреден. Вероятно е да е необходимо той да бъде ремонтиран или изцяло подменен с нов. 

Основните причини за повреда на мотора са: счупени опори, повреда поради намокряне, неизправни лагери и огънати валове. Можете да разпознаете, че имате проблем с мотора, ако губите контрол и мощност по време на полет, ако забележите вибриране при полета или проблеми при въртенето на пропелерите.

Причините за неправилното въртене на пропелерите или за отказа на дрона изобщо да ги задвижи може да са много. Но каквато и да е причината, уверете се, че следвате тези стъпки и указанията на производителя. Когато не сте сигурни в това, което вършите, най-добре се свържете със сервиз за дронове, който да Ви гарантира, че устройството ще бъде ремонтирано и ще можете отново да го ползвате както преди повредата.

COPTER.BG предлага официален лицензиран гаранционен и извънгаранционен сервиз за дронове и продукти на DJI. Доверете се на опитния ни екип от професионалисти, който е специализиран в ремонта на дронове, стабилизиращи стойки и аксесоари на DJ. Вижте и най-актуалните ни предложения на DJI дронове в онлайн магазина ни.