Общи условия

Пазаруване от онлайн магазина

Онлайн магазинът COPTER.BG е официален представител на марката DJI за България и предлага всички дронове, камери и аксесоари за тях. COPTER.BG е собственост на "ТЕМПЕКС" ЕООД.

 • Седалище и адрес на управление: бул."Кукленско шосе" 52, 4004 Пловдив, България
 • Телефонен номер: 032/390100
 • Национален номер: 0700 45 011
 • E-mail: copter@tempexbg.com
 • Web: www.copter.bg

Сервиз

COPTER.BG разполага с лицензиран сервиз за всички продукти на DJI.

Цени

Всички цени в онлайн магазина са крайни и с начислено ДДС.

Поръчка

За избрания от Вас продукт кликнете на бутона "Добави в Количка", след което следвайте стъпките и попълнете необходимите данни на вашата поръчка. Ако не желаете да попълвате формата - можете да се обадите на посочения в сайта номер и да поръчате директно по телефона. Регистрацията в сайта не е задължителна, но при наличието на регистрация ще можете да виждате статуса и да проследявате вашата поръчка. След направена успешна поръчка ние ще се свържем с вас за подтвърждение.

Доставка

При взимане на поръчката директно от магазина, сума за доставка не се начислява. Времето необходимо за доставка, на територията на република България, е до 3 работни дни. Клиентът получава безплатна доставка за поръчка на стойност над 500 лева на територията на Република България.

COPTER.BG осигурява БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за поръчки на обща стойност над 500 лева НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ*!

*Безплатната доставка за поръчки НЕ ВАЖИ при доставка до адрес на клиента.

За всички останали страни, безплатната доставка е за поръчки над 1500 лева.

Гаранция

Всички продукти, предлагани от COPTER.BG са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите. При възникване на дефект в рамките на гаранционният срок се обръщайте към оторизираните сервизи, чийто адреси ще намерите изписани в гаранционната карта на вашия продукт. Повече информация можете да намерите на страницата Гаранционни условия.

Други

COPTER.BG се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително наличности и цени е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като COPTER.BG си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на всеки клиент е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на COPTER.BG поръчки преди извършването. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. Пловдив, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Пловдивски районен съд или Пловдивски градски съд.

Преглед на стока и рекламации

При получаването на стоката, купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че тя му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗПЦСЦУПС и ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: бул."Кукленско шосе" 52, 4004 Пловдив, България или телефон 0700 45 011.

Политика за връщане на стоки и отказ от Договор за покупко-продажба, сключен от разстояние

Отказ от договор за покупко-продажба, сключен от разстояние

Срокове: По силата на чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от Договора, сключен от разстояние или извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от същия закон, в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора - при договор за услуги, а в случаите по чл. 228а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения - считано от датата, на която потребителят потвърди съгласието си със сключения договор;
 2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:
 3. когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
 4. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
 5. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока.

Изисквания към стоката при връщане: Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят представи стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, заедно с всички числящи се към нея аксесоари и принадлежности на "ТЕМПЕКС" ЕООД.

Внимание: Дронове, камери, жироскопни стойки, дистанционни управления, полетни контролери и други основни продукти следва да бъдат върнати без да са активирани*, и/или да са въвеждани в експлоатация пароли, профили и други възпрепятстващи възстановяването на заводските настройки, каквито са в първоначалния им вид. Стоката не подлежи на връщане, ако е активиран код за застраховка или друг OEM лиценз. В този случай стоката се третира като ИЗПОЛЗВАНА.

* „Активиране“ означава свързване на продуктите на DJI към техния централен сървър и тяхната активация с профил на клиента. По този начин продуктът бива регистриран на профила на клиента и е невъзможна последваща деактивация или промяна на собствеността. Веднъж активиран, продуктът не може да бъде продаден в последствие като нов.

Батерии, дистанционни управления и други продукти, които съдържат батерии, следва да бъдат върнати от потребителя без да са зареждани. В противен случай, продуктът се третира като ИЗПОЛЗВАН. Аксесоари и консумативи следва да бъдат върнати в пълна окомплектовка и ненарушена опаковка. В случай че целостта на опаковката на съответния консуматив е нарушена, потребителят може да упражни правото си на отказ от закупен дрон, камера или друг основен продукт и консумативите към тях, като следва да заплати за своя сметка стойността на консуматива с нарушена опаковка. Застраховки от типа на DJI CARE, както и лицензи за закупен софтуер не могат да бъдат върнати.

Процедура:

 1. В случай на упражнено право на отказ от Договор, потребителят е длъжен да представи попълнен Стандартен формуляр за отказ /Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП/ или да заяви писмено, по недвусмислен начин, желанието си за отказ на e-mail: copter@tempexbg.com или адрес: гр. Пловдив, п.к. 4004, бул."Кукленско шосе" № 52. Може да свалите текста на формуляра тук или да попълните онлайн тук.
 2. При изпращане на отказа по имейл или на физически адрес представител на "ТЕМПЕКС" ЕООД ще се свърже с потребителя, за да потвърди получаването на отказа. При попълването на формуляр за отказ онлайн потребителят ще получи незабавно потвърждение на посочен от него имейл за получаване на отказа.
 3. В 14-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е съобщил на "ТЕМПЕКС" ЕООД за решението си да се откаже от Договора, същият е длъжен изпрати/предаде стоката заедно с всички числящи се към нея аксесоари и принадлежности обратно на "ТЕМПЕКС" ЕООД. До предаването на стоката обратно на "ТЕМПЕКС" ЕООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
 4. В 14-дневен срок, считано от датата на получаване отказа от "ТЕМПЕКС" ЕООД, дружеството ще възстанови всички плащания, направени от потребителя за закупуването на стоката, включително и тези за доставка, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най- евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от "ТЕМПЕКС" ЕООД. Възможно е отлагане на възстановяването на сумите до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства за изпращането на стоката към "ТЕМПЕКС" ЕООД, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Преките разходи за връщане на стоката са за сметка на потребителя.
 5. В случай че върнатата стока не отговаря на описаните в настоящите Общи условия изисквания, същата може да не бъде приета от "ТЕМПЕКС" ЕООД. В такъв случай същата следва да бъде взета обратно от потребителя и "ТЕМПЕКС" ЕООД не носи отговорност за неизпълнението на това му задължение.
 6. При заявка за връщане на стоки закупени, чрез онлайн покупка на изплащане е необходимо да бъдат върнати всички закупени със съответната покупка на изплащане стоки, като посочването на отделни стоки е неприложимо. В този случай следва всички претенции за възстановяване на заплатената цена да бъдат отправяне директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, с помощта на която е закупена стоката-предмет на съответната заявка за връщане.

Промяна в настоящите условия

Магазин DJI Store Sofia си запазва правото едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на онлайн магазина по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Задължение на потребителя е да се запознае с актуалните такива, тъй като имат обвързваща сила за него.

Защита на личните данни

Чл. x. 1. „ТЕМПЕКС“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона зазащита на личните данни.

Чл. x. 2. „ТЕМПЕКС“ ЕООД ЕООДобработва личните данни на Потребителите на основание чл. 6, ал. 1, б. от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

Чл. x. 3. „ТЕМПЕКС“ ЕООД ЕООДе публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на този адрес, с която Потребителят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

Чл. x. 4. При предоставяне на услугата „ТЕМПЕКС“ ЕООД действа единствено по инструкция на Потребителя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от „ТЕМПЕКС“ ЕООД.

Чл. x. 5. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, „ТЕМПЕКС“ ЕООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Употреба на "бисквитки" (cookies) в сайта

Онлайн магазинът copter.bg използва така наречените cookies - "бисквитки", чрез които позволява на системата, при следващо влизане в сайта, Вашият профил да се вписва автоматично, пазейки потребителските Ви настройки и продуктите ви в "Количка". Бисквитките не носят лични данни или лична информация за потребителя! За да изтриете вашите бисквитки, моля натиснете тук.