Гаранционни условия на COPTER.BG

Условия за признаване на гаранцията:

Продуктите, въз основа на търговско наименование, на кода и на уникалния сериен номер SN разполагат с гаранция в рамките на срока, посочен за всеки по отделно. Гаранционният срок се изчислява от датата на фактуриране на всеки отделен продукт. Осигуряването на гаранция е безплатно при седалището на доставчика, в работните дни. Връщането в подходящо състояние ще бъде направено чрез ремонт на продукта, в рамките на максимум 30 календарни дни от получаването в сервиза, съгласно със закона. Времето на нефункциониране удължава съответно периода за гаранция и тече от момента на регистрирането в сервиза, докато продуктът е готов за нормално използване и при уведомяване на потребителя за изпращане на продукта.

Правото на потребителя, да се откаже от покупката в рамките на 14 календарни дни от получаването на продукта, в съответствие с наредбата относно защита на потребителите при сключването и изпълнението на договорите от разстояние, се отнася само за продукти, доставени от куриер.

Не се прилага гаранция за дефекти, които произтичат от неспазването на условията за транспорт, съхранение, функциониране, експлоатация и поддържане, неправилно боравене, при сблъсък или удар на продукти, от злополуки, електрически удари, механични, термични, съществуването на висока степен на примеси, навлизане на течни продукти, излагане на огън, неправилна вентилация, небрежност или неправилна употреба на продуктите, прекалено излагане на влага, необичайно прилагане или грешна експлоатация, използването на дефектни устройства или свързващи кабели - електрически или за данни - дефектни, разкъсани, залепени, свързани при късо съединение, интервенции върху продукти, независимо от техния характер от неупълномощени лица в писмен вид от страна на доставчика или промяна на серийните номера от гаранционната карта.

COPTER.BG не поема отговорност и гаранция при следните обстоятелства:

  • Дефектирали или повредени, вследствие на неправилно асемблиране/сглобяване от страна на клиента, летящи платформи, компоненти и аксесоари.
  • Дефектирали или повредени летящи платформи, компоненти и аксесоари, поради използването на неправилна акумулаторна батерия.
  • Дефектирали или повредени летящи платформи, компоненти и аксесоари, поради грешка при управлението на продукта.
  • Дефектирали или повредени летящи платформи, компоненти и аксесоари, поради неспазване на инструкциите за употреба.
  • Дефектирали или повредени летящи платформи, компоненти и аксесоари, поради употребата на неоригинални или несъвместими резервни части.
  • Дефектирали или повредени летящи платформи, компоненти и аксесоари, в следствие на природни бедствия, пожари, наводнения, мълнии и токови удари.
  • Дефектирали или повредени летящи платформи, компоненти и аксесоари, в следствие ремонтни дейности и/или интервенции от страна на потребителя, и други неоторизирани лица.

За да е валидна вашата гаранция, задължително е представянето в оригинал на гаранционната карта заедно с фактура за покупка и/или касов бон. Продуктът трябва да е придружен с всички аксесоари, с които е пристигнал.

Гаранцията е невалидна в случай на намиране на следи от храна, течности или чужди тела вътре в продуктите. Доставчикът няма да носи отговорност, при повреда на продукта, при загуба на информации или данни, както и за всички щети, които може да понесе купувача в последствие на тези загуби. Рекламацията се предявява устно или писмено. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

Не се предлага гаранция в случай, че гаранционните документи не са представени, са били повредени / променени или са нечетливи. Загубата на гаранционната карта може да доведе до загуба на гаранция. Препоръчваме Ви, тя да бъде придружена заедно с оригиналната опаковка, за да се гарантира целостта на продукта при транспортиране. Продуктите без етикети или гаранционните запечати, непокътнати или дефектни, причинени от неправилно боравене и съхранение, но без ограничаване на следните: пукнатини, счупвания, усукани елементи, разхлабени или липсващи, следи от изгаряния, наводнения - ще бъдат отказани при отпускане на гаранция.

Гаранцията е валидна на територията на република България.